(TISP) Czego potrzebują wydawcy dla lepszego rozwoju? Wyniki ankiety TISP

Wyniki ogólnoeuropejskiej ankiety nt. badań i rozwoju, przeprowadzonej w ramach projektu TISP, wskazują na duże znaczenie innowacji dla wydawców. Ponad 3/4 respondentów deklarowało wprowadzanie nowych produktów i usług, jednak wymieniane były pewne bariery ograniczające innowacje. Za największą z nich uznaje się brak dostępu do źródeł finansowania (dla ponad połowy respondentów główna przeszkoda), zaraz potem brak szerszego zasięgu i brak odpowiednich struktur. W załączeniu informacja prasowa.


Do pobrania:

TISP, Potrzeby europejskiego rynku wydawniczego