Komunikaty

Katalog Inicjatyw Czytelniczych

Co to jest KIC? Baza Inicjatyw Czytelniczych – w skrócie KIC, to projekt zrealizowany przez PIK w roku 2018, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. KIC jest pierwszą w Polsce bazą podstawowych danych o projektach wspierających... Więcej

Samorządy dla czytelnictwa

 Jak systemowo zająć się problemem czytania w społeczeństwie?  Jakimi działaniami możemy się na tym polu pochwalić? Jakie bariery: instytucjonalne, prawne i finansowe stanowią przeszkodę dla zwiększania wsparcia dla twórców kultury,... Więcej