PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Sekcja Wydawnictw Niezależnych

Sekcja Wydawnictw Niezależnych

Sekcja Wydawnictw Niezależnych powstała 23 maja 2023 roku. Sekcja Wydawnictw Niezależnych zrzesza należące do Polskiej Izby Książki wydawnictwa niespecjalistyczne o obrotach nieprzekraczających 10 milionów złotych rocznie, których działalność charakteryzuje autorski wybór tytułów

Członkami-założycielami sekcji są następujące wydawnictwa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Wydawnictwo Części Proste, Wydawnictwo Dowody, Wydawnictwo Drzazgi, Wydawnictwo Dziwny Pomysł, Wydawnictwo Filtry, Wydawnictwo Karakter, Wydawnictwo Marpress, Wydawnictwo Nisza,  Wydawnictwo Pauza, Wydawnictwo Tajfuny. 

Podstawowy zakres działań Sekcji to tworzenie platformy wymiany doświadczeń dla Członków, tworzenie dobrych praktyk i podejmowanie działań zmierzających do ich upowszechniania, monitorowanie i analizowanie rynku wydawniczego, reprezentowanie interesów małych niezależnych oficyn w uzgodnieniu i współdziałaniu z kierownictwem i Biurem Izby.
Pierwszą przewodniczącą Sekcji była Magdalena Hajduk-Dębowska - Wydawnictwo Karakter - do 6 czerwca 2024.

Skład prezydium SWN - kadencja 2023 -2027

Daria Majewska - wydawnictwo słowo/obraz terytoria – przewodnicząca Sekcji - od 6 czerwca 2024
Fabian Cieślik – Wydawnictwo Marpress
Anita Musioł – Wydawnictwo Pauza
Małgorzata Ogonowska – Wydawnictwo Części Proste

 SKŁAD SWN:

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
słowo/obraz terytoria
Wydawnictwo Części Proste
Wydawnictwo Dowody
Wydawnictwo Drzazgi
Wydawnictwo Dziwny Pomysł
Wydawnictwo Filtry
Wydawnictwo JanKa
Wydawnictwo Karakter
Wydawnictwo Marpress
Wydawnictwo Nisza 
Wydawnictwo Pauza
Wydawnictwo Tajfuny
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Regulamin sekcji (aktualizacja 10.04.2024)

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej