PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KWN przy KRASP) została powołana 19 listopada 2020 roku. Misją Komisji w kadencji 2020-2024 jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy wydawcami naukowymi i ekspertami oraz przedstawicielami uczelni i KRASP, konsultowanie aktów prawnych i rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania wydawnictw naukowych i rynku wydawniczego w Polsce, a także wdrożenia zagadnień otwartej nauki.

W skład KWN przy KRASP wchodzą przedstawiciele Polskiej Izby Książki, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz eksperci i przedstawiciele władz uczelni zrzeszonych w KRASP.

Swoje zadania Komisja realizuje m.in. organizując doroczne konferencje, podczas których omawiane są różne zagadnienia dotyczące obecnego stanu komunikacji naukowej w Polsce i formułowane rekomendacje zmian istniejącego stanu rzeczy. Informacje dotyczące konferencji oraz materiały pokonferencyjne są publikowane na witrynie https://konferencjakwn.pl/.

W 2021 roku odbyła się pierwsza konferencja: Publikacje naukowe w Polsce - stan spraw i kierunki zmian.

W 2022 roku odbyła się druga konferencja: Wydawnictwa naukowe XXI wieku - jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową. 

W 2022 roku wspólnie z Platformą Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Komisja Wydawnictw Naukowych przy KRASP, we współpracy z Sekcją Wydawnictw Naukowych i Akademickich PIK oraz Stowarzyszeniem Wydawnictw Szkół Wyższych, zorganizowała trzy webinaria, z udziałem ekspertów spoza Polski, poświęcone różnym aspektom upowszechniania publikacji naukowych w trybie otwartego dostępu: (1) 4 października 2022: na temat modeli biznesowych publikowania otwartych monografii naukowych, (2) 21 listopada 2022: technicznych aspektów  publikowania otwartych monografii naukowych oraz (3) 15 grudnia 2022: prawnych aspektów publikowania otwartych monografii naukowych.

Zagadnienia omawiane podczas webinariów uzupełniały tematykę, której była poświęcona II konferencja „Wydawnictwa naukowe XXI wieku - jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową”. 

Poniżej zamieszczamy link do nagrań wszystkich trzech webinariów:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-rxsnwogihTXMA75ekRlFd3I_2yROW4p

do pobrania: 

(linki dostępne wkrótce)

 

 

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej
https://fkip.uki.ac.id/vendor/ https://reporter.uki.ac.id/css/ https://simpuh.tegalkab.go.id/link-maxwin/ https://tracerstudy.fatek.unpatti.ac.id/tmp/slot-qris/ https://fh.uki.ac.id/vendor/ https://buku.ortax.org/sgacor/ https://feb.uki.ac.id/css/ https://fkip.unsulbar.ac.id/wp-includes/js/sdana/