PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Projekt „Badanie inicjatyw wspierających czytelnictwo w Polsce: baza danych”

Projekt „Badanie inicjatyw wspierających czytelnictwo w Polsce: baza danych” , dofinansowany przez MKiDN w ramach Programu Ministra „Rozwój sektorów kreatywnych” , ma na celu stworzenie przeglądu aktualnych pro-czytelniczych działań w Polsce. Powstanie internetowa bazy danych wskazująca na organizacje prowadzące akcje pro-czytelnicze, ich umiejscowienie na mapie Polski i miejsce w systematyce (kategoria działań). Projekt ten opiera się na przekonaniu, że związane z kulturą polityki społeczne państwa powinny jak najszerzej wykorzystywać tzw. oddolne inicjatywy, których celem jest czytelnictwo książek.  Obecnie brakuje syntetycznego opisu liderów i uczestników tych zbiorowych działań, które można określić jako mikro-ruchy społeczne albo jako organizacje szerokiego ruchu społecznego na rzecz czytelnictwa książek.  

Propagowanie czytelnictwa książek w różny, często niestandardowy sposób, jest zadaniem, które postawiło sobie wiele NGO-sów, luźnych inicjatyw obywatelskich, środowisk artystycznych, lokalnie działających ruchów społecznych, a także nowych instytucji, które mają już pewną trwałość. Na początek warto je skatalogować i opisać. Przyjmując, że mamy do czynienia z rodzajem polifonicznego ruchu „czytaj książki”, będziemy się posługiwali przyjętym w literaturze socjologicznej określeniem organizacje ruchu społecznego (ORS). Badanie w tej części polegać będzie na zidentyfikowaniu wszelkich działań tego typu mając na uwadze kilka prostych kryteriów:

1.       Wspierają czytelnictwo książek w sposób bezpośredni lub pośredni

2.       Nie są anonimowe – mają lidera / liderów

3.       Komunikują się z otoczeniem z decydującym udziałem internetu

Dane zebrane w drodze przeglądu dostępnych źródeł zostaną zaktualizowane poprzez ankietę do samodzielnego wypełnienia lub wywiad telefoniczny z liderem ORS. Przedmiotem rozmowy będzie aktualizację publikowanych informacji (w tym danych kontaktowych) oraz zebranie nowych informacji o kierunkach działania, planach, uczestnikach, infrastrukturze w dyspozycji ORS.

Wynikiem realizacji zadania będzie e-katalog inicjatyw (pro)czytelniczych (KIC) oraz syntetyczny opis tego ruchu społecznego wraz z rekomendacjami dla polityk kulturalnych.

Merytoryczny nadzór nad projektem i koordynacja prac: dr Paweł Kuczyński.

 

Do pobrania: raport końcowy

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej