Projekt „Badanie inicjatyw wspierających czytelnictwo w Polsce: baza danych”

Projekt „Badanie inicjatyw wspierających czytelnictwo w Polsce: baza danych” , dofinansowany przez MKiDN w ramach Programu Ministra „Rozwój sektorów kreatywnych” , ma na celu stworzenie przeglądu aktualnych pro-czytelniczych działań w Polsce. Powstanie internetowa bazy danych wskazująca na organizacje prowadzące akcje pro-czytelnicze, ich umiejscowienie na mapie Polski i miejsce w systematyce (kategoria działań). Projekt ten opiera się na przekonaniu, że związane z kulturą polityki społeczne państwa powinny jak najszerzej wykorzystywać tzw. oddolne inicjatywy, których celem jest czytelnictwo książek.  Obecnie brakuje syntetycznego opisu liderów i uczestników tych zbiorowych działań, które można określić jako mikro-ruchy społeczne albo jako organizacje szerokiego ruchu społecznego na rzecz czytelnictwa książek.  

Propagowanie czytelnictwa książek w różny, często niestandardowy sposób, jest zadaniem, które postawiło sobie wiele NGO-sów, luźnych inicjatyw obywatelskich, środowisk artystycznych, lokalnie działających ruchów społecznych, a także nowych instytucji, które mają już pewną trwałość. Na początek warto je skatalogować i opisać. Przyjmując, że mamy do czynienia z rodzajem polifonicznego ruchu „czytaj książki”, będziemy się posługiwali przyjętym w literaturze socjologicznej określeniem organizacje ruchu społecznego (ORS). Badanie w tej części polegać będzie na zidentyfikowaniu wszelkich działań tego typu mając na uwadze kilka prostych kryteriów:

1.       Wspierają czytelnictwo książek w sposób bezpośredni lub pośredni

2.       Nie są anonimowe – mają lidera / liderów

3.       Komunikują się z otoczeniem z decydującym udziałem internetu

Dane zebrane w drodze przeglądu dostępnych źródeł zostaną zaktualizowane poprzez ankietę do samodzielnego wypełnienia lub wywiad telefoniczny z liderem ORS. Przedmiotem rozmowy będzie aktualizację publikowanych informacji (w tym danych kontaktowych) oraz zebranie nowych informacji o kierunkach działania, planach, uczestnikach, infrastrukturze w dyspozycji ORS.

Wynikiem realizacji zadania będzie e-katalog inicjatyw (pro)czytelniczych (KIC) oraz syntetyczny opis tego ruchu społecznego wraz z rekomendacjami dla polityk kulturalnych.

Merytoryczny nadzór nad projektem i koordynacja prac: dr Paweł Kuczyński.

 

Do pobrania: raport końcowy