(TISP) Badanie potrzeb europejskiego przemysłu wydawniczego

W ramach projektu TISP (Technology and Innovation for Smart Publishing), przy wsparciu NEM (New European Media), przygotowana została ankieta badająca potrzeby europejskiego przemysłu wydawniczego w zakresie badań i rozwoju (B&R). Ważne jest, by ustalić:

  • Jakie są potrzeby wydawców/dystrybutorów względem B&R?
  • Jakiej infrastruktury badawczej potrzebują?
  • Jak ważna jest dla nich współpraca międzynarodowa?
  • W jaki sposób publiczna infrastruktura, instytuty badawcze oraz programy finansowane przez Unię Europejską mogą wesprzeć działania wydawców i dystrybutorów w zakresie B&R?

Pomóż ukształtować politykę Unii Europejskiej dotyczącą przemysłów kreatywnych i technologii, poświęcając pięć minut na ankietę dostępną pod poniższym linkiem:

Do wygrania bilet wstępu do Bussiness Clubu Targów Książki we Frankfurcie wraz z szerokim dostępem do konferencji i seminariów (8-12 października 2014).

Komisja Europejska ustaliła wysokość dofinansowania programów na lata 2014-2010 (np. Horyzont 2020, Kreatywna Europa). Po raz pierwszy programy te są tworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłów kreatywnych. Skupiają się one przede wszystkim na potrzebach badawczych i rozwojowych, dążąc do jednolitego rynku cyfrowego branży kreatywnej.

Wnioski z ankiet zostaną przedstawione na specjalistycznych warsztatach podczas Targów Książki we Frankfurcie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres eturrin@fep-fee.eu.