PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Projekt Ustawy o książce

Apel: Fundusz celowy PIK dla projektu „Ustawa o jednolitej cenie książki”

Warszawa, 02.09.2013 r.

 

Do podmiotów działających na rynku książki
Apel: Fundusz celowy PIK dla projektu „Ustawa o Książce” (UoK)

 

Nie musimy nikogo przekonywać, że stan rynku wydawniczego i czytelnictwa jest zły i pogarsza się z roku na rok. Kolejne wydawnictwa i księgarnie plajtują, a napięcia wewnątrz branży połączone ze spadkiem zaufania do kontrahentów nasilają się. Chcąc skorzystać z pozytywnych doświadczeń innych krajów europejskich, takich jak Francja, Niemcy czy Austria, Polska Izba Książki podjęła ponownie działania na rzecz wprowadzenia Ustawy o Książce, której głównym elementem byłyby stałe ceny na książki przez określony czas ich sprzedaży.

Wprowadzenie ustawy powinno zapobiec nieuczciwej konkurencji, poprawić sytuację na rynku oraz uniemożliwić potencjalnym wielkim międzynarodowym graczom monopolizację rynku wydawniczego i dystrybucji. Potrzebujemy w tej sprawie solidarnego, mówiącego jednym głosem środowiska wydawców, księgarzy i hurtowników.

Przekonanie społeczeństwa do ustawy, jej przygotowanie i doprowadzenie do jej uchwalenia w takim kształcie, w jakim oczekuje tego branża, wiąże się z ogromnym nakładem pracy ze strony ekspertów, prawników i lobbystów. Zapewne nie uda się uniknąć kwestii spornych. Aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla czytelników i branży, nie obędzie się bez kompromisów (m.in. w kwestii podręczników, zakupów bibliotek). Pamiętajmy jednak, że każde jasne i dobrze skonstruowane przepisy ustalone na drodze kompromisu przysłużą się całemu rynkowi i będą lepszym rozwiązaniem niż brak jakichkolwiek regulacji.

Na wprowadzeniu ustawy zyskają wszystkie zainteresowane środowiska, niezależnie od stopnia ich zaangażowania w bieżące prace nad ustawą: księgarze, dystrybutorzy, wydawcy (kontrola nad ceną własnych publikacji, większa przewidywalność dochodów), autorzy (większa przewidywalność dochodów) i czytelnicy (szersza oferta wydawnicza, dostępność książek w większej liczbie księgarni). Działania, które już podjęliśmy nastrajają optymistycznie. Mamy poparcie licznych i wpływowych gremiów, w tym polityków. Spotkania z wydawcami, hurtownikami i księgarzami ujawniły daleko idącą zbieżność interesów.

Wymienione wyżej korzyści to konkretne środki finansowe, które zostaną na rynku wydawniczym. W tej chwili oceniamy, że rabaty na nowości, których bez żadnej zachęty ze strony czytelników udzielają konkurujące na rynku sieci księgarskie i księgarnie internetowe, sięgają ponad 20% ceny detalicznej. Jesteśmy chyba jedyną branżą na świecie, która na nowowprowadzane na rynek produkty udziela z góry tak wysokich rabatów. Indywidualne księgarnie, których marża sięga właśnie tego rabatu, nie są w stanie tej wojny konkurencyjnej udźwignąć.

Zwracamy się do wszystkich podmiotów działających na rynku książki o wsparcie finansowe działań, które Prezes i Rada PIK wraz z ekspertami podejmują na rzecz wprowadzenia Ustawy o Książce. Przewidujemy, że całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie w ciągu 12 miesięcy około 90 000 zł. Na budżet składają się:

  1. Koszty kancelarii prawnej – 25 000 zł
  2. Koszty 10-miesięcznego prowadzenia projektu oraz lobbingu – 50 000 zł
  3. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 10 000 zł

Apelujemy do wszystkich uczestników rynku książki, aby wpłacili na rzecz projektu do końca września br. dotację odpowiadającą ich obrotom. Wpłaty można dokonać także w dwóch ratach: we wrześniu br. oraz w styczniu 2014 r. Informujemy Państwa, ze wpłaty członków PIK kształtują się od 300 zł (obroty roczne poniżej 3 mln zł) do 5000 zł.

Polska Izba Książki będzie co kwartał przedstawiać podmiotom wspierającym sprawozdanie z podjętych działań i wydatkowanych środków. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków decyzję o ich zwrocie względnie przeznaczeniu na dalszy cel podejmie Walne Zgromadzenie Członków PIK w maju 2014 r.

Wpłaty na konto PIK 51 1240 6175 1111 0000 4575 2814

z adnotacją: fundusz celowy UoK.

 

Włodzimierz Albin

Prezes PIK

 

 

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej