PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Najważniejsze informacje ws. Aktu o sztucznej inteligencji. Co jest ważne dla Wydawców

Podczas gdy większa część Aktu o sztucznej inteligencji wejdzie życie dopiero w 2026 r., nowa generatywna sztuczna inteligencja* (SI) ogólnego przeznaczenia wprowadzana na rynek będzie musiała spełniać swoje szczegółowe obowiązki już od 2025 r. Generatywna SI, która jest już dostępna na rynku, będzie musiała osiągnąć zgodność w okresie przejściowym do 2027 r. Kodeks postępowania w celu przygotowania zgodności z Aktem o sztucznej inteligencji będzie musiał zostać opracowany i przyjęty do początku 2025 r.

Wśród głównych obowiązków wynikających z Rozporządzenia, które są istotne z perspektywy interesów wydawców, wymienić należy: 

  1. Obowiązek dostawców systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia poszanowania praw autorskich i ustanowienia polityk w tym zakresie, w tym identyfikowania podmiotów uprawnionych do rezygnacji. Nowe Biuro ds. Sztucznej Inteligencji Komisji Europejskiej będzie weryfikować, czy takie strategie/polityki ochrony zostaną wprowadzone (choć nie będą oceniać, czy w poszczególnych przypadkach skutecznie chronią one określone utwory). Unijny obowiązek poszanowania praw autorskich ma zastosowanie niezależnie od tego, gdzie sztuczna inteligencja została „przeszkolona”, aby uniknąć obchodzenia przepisów i nieuczciwej konkurencji.
  2. Obowiązek dostawców systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczeniaopublikowania "wystarczająco szczegółowego podsumowania" swoich danych szkoleniowych, przy jednoczesnym poszanowaniu tajemnic handlowych przedsiębiorstwa zajmującego się SI. To publiczne streszczenie nie będzie szczegółowo omawiane w odniesieniu do poszczególnych utworów, ale musi umożliwiać podmiotom uprawnionym egzekwowanie ich praw. Biuro ds. SI będzie miało za zadanie opracowanie szablonu (szablonów) takiego podsumowania.

3. Obowiązek transparentności: dostawcysystemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia będą musielioznaczać swoje wytwory jako wygenerowane przez SI (na przykład za pomocą środków nadających się do odczytu maszynowego). 

4. Użytkownik generatywnej sztucznej inteligencji, która tworzy deepfake'i (w formacie wideo, wizualnym lub dźwiękowym), musi zrzec się korzystania z takich deep-fake'ów generowanych przez sztuczną inteligencję.

5. Użytkownik generatywnej SI w dziedzinie tekstów musi ujawniać takie sposoby wykorzystania tylko wtedy, gdy są one wykorzystywane do informowania opinii publicznej o kwestiach leżących w interesie ogółu. W praktyce oznacza to, że taki obowiązek ujawniania informacji prawdopodobnie miałby zastosowanie wyłącznie do wydawców wiadomości.

Wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę Rozporządzenia UE ws. Aktu o sztucznej inteligencji, którego dotychczasowy tekst przyjęty przez Parlament Europejski dostępny jest pod linkiem: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.pdf

____________

* Generyczna sztuczna inteligencja - rodzaj SI przeznaczony do tworzenia lub produkcji nowej zawartości — na przykład obrazów, muzyki czy tekstu — przy użyciu specyficznych algorytmów i modeli opartych na samouczeniu.

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej