PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Czytanie rządzi w Domu Literatury

Cykl spotkań czytelniczych dla dzieci #CzytanieRządzi w Domu Literatury powraca
w 2024 roku w poszerzonej formule. Dzięki zaangażowaniu Dzielnicy Śródmieście, m.st.
Warszawy, oprócz otwartych poranków z udziałem autorów literatury dziecięcej,
organizowane będą popołudniowe spotkania dla grup zorganizowanych.
W nowym roku Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy oraz Fundacja Powszechnego Czytania
kontynuują cykl spotkań czytelniczych dla dzieci. To dalszy ciąg działań pod hasłem #CzytanieRządzi,
ogólnopolskiej kampanii poświęconej czytelnictwu, który pokazuje nieustające zaangażowanie
samorządu warszawskiego w istotną kwestię promocji czytania oraz realizację deklaracji, którą podjęła
Unia Metropolii Polskich i przedstawiciele jej członkowskich miast.
Kontynuacja tego cyklu przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy potwierdza potrzebę
i słuszność konsekwentnego podejmowania takich inicjatyw, co może być wzorem i inspiracją dla
innych miast, gmin i samorządów. Działania lokalnych władz na rzecz promocji czytania wśród
mieszkańców, przez zapraszanie do udziału w kulturze książki – co ważne – także osób nieczytających
i wykluczonych jest bardzo istotne dla naprawy stanu czytelnictwa. Należy pamiętać o wskazywaniu
pożytku z czytania, a także zachęcaniu do korzystania z publicznych bibliotek, czyli darmowych
zasobów, które oferuje miasto, co też podkreśla samorząd warszawski.
Jesienny cykl spotkań #CzytanieRządzi pokazał, że mieszkańcy potrzebują proczytelniczych inicjatyw
i chętnie w nich uczestniczą. Jako samorząd, bardzo chcemy i powinniśmy to zainteresowanie
utrzymywać i docierać z nimi jeszcze szerzej, wspierając w tym też działania bibliotek publicznych
w Śródmieściu, które dziś otwarte są na czytelników – wskazuje Aleksander Ferens, burmistrz
Dzielnicy Śródmieście.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ich celem jest
stworzenie przyjaznej atmosfery, która pomoże w zaprzyjaźnianiu najmłodszych z książką, przez
czytanie fragmentów tekstów, rozmowy i zabawy plastyczne skupione wokół ulubionych dziecięcych
bohaterów literackich. Kluczowym punktem spotkań jest obecność najbardziej znanych twórców
literatury dla dzieci. Dotychczas zajęcia te odbywały się w sobotnie poranki w Domu Literatury
w Warszawie. W 2024 roku będą organizowane dwa razy w miesiącu – w soboty, tak jak dotychczas, pod hasłem #CzytanieRządzi o Poranku, w otwartej dla wszystkich formule. Oprócz tego we wtorki,
w spotkaniach #CzytanieRządzi Po Południu będą mogły wziąć udział grupy zorganizowane –
podopieczni wraz z wychowawcami.
Naszym marzeniem, a zarazem długoterminowym celem jest, aby każde dziecko w Polsce miało dostęp
do książek i mogło uczestniczyć w kulturze książki. Dlatego zależało nam na rozszerzeniu
dotychczasowej formuły czytelniczych spotkań dla najmłodszych – w taki sposób, by mogły w nich
uczestniczyć także dzieci, które będą przyprowadzane przez opiekunów. Zależy nam na dotarciu
również w taki sposób – rodzice nie zawsze mają pomysł czy czas, by przyprowadzić swoje dziecko.
– mówi Marynia Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania.
Zeszłoroczne spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. W sobotnich porankach poświęconych
czytaniu wzięło udział ponad 500 młodych uczestników. Ich gośćmi byli m.in. Grzegorz Kasdepke, Zofia
Stanecka, czy Joanna Jagiełło. Tegoroczną edycję cyklu rozpoczną spotkania z Edytą Jungowską –
w najbliższą sobotę i wtorek. W kolejnych tygodniach odbędą się poranki i popołudnia z udziałem
pisarzy, ilustratorów, a także aktorów. W tym możemy liczyć na obecność m.in. Agaty Romaniuk,
Marianny Oklejak, a także szwedzkiej autorki Sary Lundberg. Szczegóły nadchodzących spotkań będą
na bieżąco aktualizowane na stronie FPC (www.fpc.org.pl/spotkania).
W wychowywaniu młodych czytelników pierwszym krokiem jest zainteresowanie książką, a następnie
ważne jest wypracowanie nawyku czytania. To umiejętność, którą nabywamy i rozwijamy, stąd warto
wpierać – przede wszystkim wśród dzieci – chęć sięgania po lekturę. Badania pokazują, że czytanie dla
przyjemności wśród uczniów ma większy wpływ na ich sukces edukacyjny niż pochodzenie
socjoekonomiczne. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie samorządów w proczytelnicze działania,
zwłaszcza z myślą o tych, którzy dostęp do książek mają szczególnie utrudniony, tak jak w przypadku
dzieci ze świetlic środowiskowych. To głównie do nich skierowane jest zaproszenie do udziału
w czytelniczych popołudniach.
Sobotnie spotkania z najpopularniejszymi autorami literatury dziecięcej w Domu Literatury zgromadziły
dotychczas wielu młodych czytelników. To odpowiednie miejsce, w którym poczuć można miłość do
książek. Poranki dla dzieci i rodziców doskonale wypełniły kalendarz organizowanych u nas spotkań,
obok wielu wydarzeń dla dorosłych. Nowa inicjatywa w postaci grupowych spotkań po południu, będzie
kolejnym, słusznym dodatkiem – zaznacza Anna Hejman, Dyrektor Fundacji Domu Literatury i Domów
Pracy Twórczej.
Spotkania odbywać się będą w Auli Domu Literatury w Warszawie, ul Krakowskie Przedmieście 87/89.
Wzięcie udziału w wydarzeniach możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu udziału na adres e-mail:
poranki@fpc.org.pl. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły: https://fpc.org.pl/spotkania
Organizatorzy cyklu: Fundacja Powszechnego Czytania, Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
Partner: Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej
Miejsce spotkań cyklu: Aula Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
Terminy i godziny spotkań: soboty 11:00-13:00, wtorki 15:00-17:00; aktualny harmonogram spotkań
oraz nazwiska gości będą umieszczone i aktualizowane na stronie organizatora

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej