Podatek VAT


VAT na e-booki - stanowisko PIK

Sprzedaż książek w formie cyfrowej stanowić będzie w niedługiej przyszłości dominującą formę wymiany kulturalnej i intelektualnej.

Nieporozumienie związane z obciążeniem e-booków przesyłanych przez internet ze stawką 23% VAT wynika z błędnej interpretacji sprzedaży jako usługi elektronicznej. Z punktu widzenia konsumenta ważny jest dostęp do treści, nie zaś forma dystrybucji czy też transmisji. Doszło tu do pomieszania pojęć związanych z przedmiotem książki a jej dystrybucją.

Zróżnicowanie stawek VAT nie znajduje wg PIK żadnego uzasadnienia, ani z punktu widzenia cech samego produktu, gdyż sprzedawana jest treść, nie zaś jej nośnik (papier, płyta CD itd.), ani z punktu widzenia rozwoju rynku. Obecna sytuacja działa na korzyść firm, które w nielegalny sposób udostępniają treści w formie tzw. usług wymiany plików. Bardzo trudno jest konkurować z treściami udostępnianymi bezpłatnie, w dodatku bez zgody właścicieli praw, tym trudniej jednak, gdy ceny naszych publikacji są dodatkowo powiększone o 23% podatku.


Działania PIK

Polska Izba Książki podnosiła wielokrotnie temat zrównania stawki VAT na e-booki (23%) do stawki obowiązującej na książki tradycyjne (5%). Ostatnia nasza duża akcja w tej sprawie to apel do Ministra Finansów z kopią do ministrów kultury, cyfryzacji, senatorów, posłów i Europosłów. W wyniku naszej akcji – na którą był duży, pozytywny odzew także ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich – w sprawę włączył się premier Donald Tusk, który 26.03.2013 r. oświadczył, że rząd polski będzie zabiegał na arenie UE o zrównanie tych stawek. Postulat ten został zapisany w „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”.

PIK działa w tej sprawie także na forum Stowarzyszenia Wydawców Europejskich (FEP, Federation of European Publishers), której jest aktywnym członkiem. Organizacje w niej współpracujące dzielą się doświadczeniami państw członkowskich w kwestii działań poszczególnych krajów o obniżenie stawki VAT oraz wypracowują środowiskowe stanowiska, przedstawiając je na szerokim forum europejskim.

Uważamy, że dalsze jednoczenie sił i współdziałanie w tym temacie powinno obejmować nie tylko środowiska branżowe, ale również ministerstwa i agencje rządowe, dlatego tym bardziej cieszy nas szerokie poparcie, jakie nasze postulaty zyskały w polskim rządzie. Zwiększona świadomość polskich władz na temat nierównych stawek VAT na książki drukowane i elektroniczne owocuje oficjalnymi wystąpieniami polskich reprezentantów na forum Komisji Europejskiej, w których Polska walczy o wprowadzenie powyższych zmian.

 

Powiązane komunikaty: