Egzemplarz obowiązkowy

W Polsce kwestie związane z obowiązkowym egzemplarzem bibliotecznym (eo) regulują trzy dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722),
  2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161),
  3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1999, nr 50, poz. 513).

Wybór przydatnych informacji
  • Przesyłki z egzemplarzami obowiązkowymi są zwolnione z opłat pocztowych.
  • W przypadku publikowania książek w różnych standardach edytorskich wysyłamy eo w tzw. najwyższej formie (na przykład w przypadku druku tego samego tytułu w oprawie twardej i broszurowej wysyłamy eo tytułu w oprawie twardej).
  • Dodruki nie podlegają obowiązkowi eo.
  • Kolejne wydania podlegają obowiązkowi eo na ogólnych zasadach.
  • Przy nakładach poniżej 100 egz. przesyłamy tylko dwa eo – po jednym do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej.
  • Jeśli w książkach nie podajemy wysokości nakładu mamy obowiązek poinformować Bibliotekę Narodową o nakładzie w odrębnym wykazie.
  • Egzemplarz obowiązkowy obejmuje nie tylko książki, szczegółowa lista publikacji znajduje się w załączniku do rozporządzenia MKiS z dnia 6 marca 1997 r.


Do pobrania:

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania

 

Powiązane komunikaty: