Technology and Innovation for Smart Publishing - TISP

Data rozpoczęcia: 01.01.2013
Data zakończenia: 01.01.2016

Unijny projekt TISP (Technology and Innovation for Smart Publishing) zainicjowany został przez Stowarzyszenie Wydawców Włoskich (Associazione Italiana Editori, AIE) i zrzesza 25 beneficjentów z całej Europy. Jedynym reprezentantem naszego kraju jest Polska Izba Książki.

TISP ma na celu zbliżenie sektora wydawniczego i segmentu nowych technologii, którego wynikiem ma być stworzenie nowych modeli biznesowych, nowych kombinacji produktów i usług, pełniejszej eksploatacji nowych kanałów sprzedaży i nowych szans rynkowych.

W ramach projektu jego uczestnicy biorą udział w wydarzeniach związanych z prezentacją nowych możliwości technologicznych, mają szansę zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i brać udział w warsztatach pomagających kreować nową rzeczywistość branży wydawniczej. Beneficjenci projektu uczestniczą również w targach książki, seminariach i innych inspirujących spotkaniach, dzięki którym wymieniają się doświadczeniami, rozwiązaniami, modelami biznesowymi, a także wskazują na problemy, z którymi boryka się branża wydawnicza, a w których rozwiązaniu mogą pomóc firmy z sektora nowych technologii. Koszty związane z uczestnictwem w konferencjach, warsztatach itp. pokrywane są z unijnego dofinansowania.

Projekt TISP jest niepowtarzalną szansą dołączenia do grona specjalistów, którzy tworzą platformę inspirujących dyskusji i wymiany doświadczeń, dzięki której mogą powstać idee zmieniające oblicze rynku książki. Wynikiem projektu będą profesjonalnie przygotowane nowoczesne publikacje podsumowujące trzyletni projekt wskazujące między innymi na optymalne przykłady wykorzystania  z nowych technologii na rynku książki.

W kręgu zainteresowania beneficjentów projektu (stowarzyszenia i firmy z całej Europy) znajdują się m.in. takie tematy, jak: e-commerce oraz dystrybucja e-booków, wydawanie publikacji edukacyjnych, cross-media w książce dziecięcej, czytanie społecznościowe („social reading”), dostępność treści („accessibility”), przyjazne dla użytkowników zarządzanie prawami autorskimi, e-umiejętności dla wydawców i wiele innych. Identyfikowane są także zagadnienia ściśle techniczne istotne z punktu widzenia obu branż.

 

Powiązane komunikaty: