Katalog Inicjatyw Czytelniczych

Co to jest KIC?

Baza Inicjatyw Czytelniczych – w skrócie KIC, to projekt zrealizowany przez PIK w roku 2018, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. KIC jest pierwszą w Polsce bazą podstawowych danych o projektach wspierających czytelnictwo. Baza ma postać katalogu i zawiera dane kontaktowe oraz wskazania na główne wydarzenia  danej  inicjatywy pro-czytelniczej. Katalog Inicjatyw Czytelniczych (KIC) skierowany jest do 3 grup użytkowników: uczestników ruchów pro-czytelniczych, instytucji publicznych  wspierających  czytanie książek oraz szerokiej publiczności.

Katalog Inicjatyw Czytelniczych (KIC) jest oparty na oddolnych inicjatywach, podejmowanych przez organizacje pozarządowe jak i instytucje publiczne, często w małych ośrodkach, są  one ważnym ogniwem procesu budowania kultury czytelniczej w Polsce. Obecność i wpływ oddolnych inicjatyw należy stale monitorować i wzmacniać wszelkimi możliwymi sposobami. Liderzy i uczestnicy tych zbiorowych działań muszą mieć szanse poznania się i kontaktowania się ze sobą.

W tym roku, dzięki dofinansowaniu MKiDN w programie Rozwój Sektorów Kreatywnych przystępujemy do realizacji drugiego etapu projektu. Polega on na dotarciu do maksymalnej liczby inicjatyw jeszcze nie ujętych w bazie, by zapewnić jej kompleksowość; rozbudowie oprogramowania bazy KIC do interaktywnego serwisu, umożliwiającego uprawnionym inicjatywom tworzenie i administrowanie swego profilu oraz tworzeniu  zbiorczych analitycznych raportów na podstawie wprowadzonych danych (kontynuacja analizy oddolnych ruchów pro-czytelniczych z 2018 roku).

Baza KIC dostępna jest: tutaj.

Zapraszamy do korzystania i  śledzenia rozwoju bazy KIC