Samorządy dla czytelnictwa

Debata zorganizowana przez Polską Izbę Książki, Miasto Kraków i spółkę Targi w Krakowie  odbyła się 24 października.  Wzięli w niej udział prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie z miejsc, w których samorządy są zaangażowane w promowanie czytania. W panelu  dyskusyjnym znaleźli się: z-ca dyrektora Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy  Małgorzata Naimska, wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula, burmistrz Rabki Leszek  Świder, burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, pełnomocnik prezydenta Krakowa d.s. Kultury Robert Piaskowski oraz eksperci: dr Izabela Koryś z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki  Narodowej i Mateusz Adamkowski, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w MKiDN. Panel prowadziła Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Celem debaty  było rozpoczęcie dyskusji o roli samorządów w upowszechnianiu czytania, możliwościach, jakie mają władze samorządowe w ułatwianiu i wspieraniu różnych inicjatyw oraz trudnościach, które ograniczają działania lokalne. Dyskutanci zainspirowali bardzo      ciekawą i pełną zaangażowania dyskusję z udziałem zgromadzonych w sali uczestników. Czas  przeznaczony na spotkanie okazał się zbyt krótki na podjęcie wszystkich kwestii dotyczących przyszłości czytelnictwa i tego co możemy zrobić na poziomie gmin, powiatów i miast, żeby przekonać nieczytających do podjęcia podróży w ciekawy świat literatury. Dyskutanci wykazali wspólne przekonanie, że kluczem do budowy    nowoczesnego, innowacyjnego społeczeństwa jest spotkanie z książką. Uczestnicy złożyli podpisy pod Deklaracją „Samorządy dla książki”, dostępną tutaj.