Samorządy dla czytelnictwa

 Jak systemowo zająć się problemem czytania w społeczeństwie?  Jakimi działaniami możemy się na tym polu pochwalić? Jakie bariery: instytucjonalne, prawne i finansowe stanowią przeszkodę dla zwiększania wsparcia dla twórców kultury, wydawców i księgarzy? Skąd czerpać wzorce? Jak wymieniać się doświadczeniami i osiągać synergię w podejmowanych działaniach...

Polska Izba Książki, Prezydent miasta Krakowa i Spółka Targi w Krakowie organizują spotkanie poświęcone problematyce czytelnictwa w Polsce. Spotkanie odbędzie się 24 października.  Będzie to debata samorządowców na temat „Roli samorządów w upowszechnianiu czytelnictwa w Polsce”. W programie czterogodzinnej debaty przewidziane są prezentacje doświadczeń samorządowców w zakresie działań pro-czytelniczych jak i dyskusja nad rekomendacjami na przyszłość.

Informacje na temat spotkania będą aktualizowane na naszej stronie i dostępne w naszym programie spotkań targowych, który zamieścimy we wrześniu.