Apel polskich twórców o poparcie dla Dyrektywy PE w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym

Ponad dwa lata trwały prace nad dyrektywą Unii Europejskiej  w sprawie dostosowania prawa autorskiego do jednolitego rynku cyfrowego. Chodziło o wypracowanie równowagi pomiędzy swobodną wymianą treści w Internecie a należną zapłatą dla twórców za ich pracę. Rozpowszechnianie treści objętych prawem autorskim wymaga zgody twórcy i wytwórcy. Internet nie może być wyjęty spod tego prawa. Wypracowany przez Alexa Vossa i Komisję Prawną UE projekt dyrektywy, zatwierdzony jesienią 2018 roku przez Parlament Unii - to  dobry KOMPROMIS. Kraje członkowskie UE mają dwa lata na wdrożenie Dyrektywy do swoich porządków prawnych. Atakowana przez zwolenników całkowitego otwarcia prawa autorskiego Dyrektywa  powitana i wdrożona została np. przez Francję z wielkim entuzjazmem.  Polski rząd złożył odnośnie do niektórych zapisów Dyrektywy zaskarżenie do Komisji Europejskiej. Polscy Europosłowie znają stanowisko twórców i organizacji sektora kreatywnego, w tym PIK,  wspierające Dyrektywę i zawarte w niej artykuły dot. mechanizmów zabezpieczających prawa twórców. Izba liczy na szybkie wdrożenie Dyrektywy w Polsce, zgodne z jej duchem.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska zainicjowało akcję #internetfairplay i zbiórkę podpisów pod „Apelem twórców”  (petycjeonline.pl), 28.08.2018), którą poparły najróżniejsze organizacje twórców oraz przemysłów kreatywnych, w tym nasza Izba. Polscy pisarze, dziennikarze, fotograficy, muzycy, filmowcy czy też artyści plastycy jak i przedstawiciele przemysłów kreatywnych złożyli podpisy pod apelem, by wyrazić dobitnie poparcie dla unijnej dyrektywy w sprawie prawa autorskiego. Wśród sygnatariuszy znajdziemy m.in. Jacka Bromskiego, Agnieszkę Holland, Marię Sadowską, Mirka Jureckiego, Olgę Tokarczuk, Zygmunta Miłoszewskiego, Jacka Dehnela i wielu innych. Apel podpisują także obywatele, rozumiejący jak ważna jest ochrona polskiej twórczości i uregulowanie Internetu. 

 

W linku poniżej znajduje się Apel polskich Twórców o poparcie dla prac nad Dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią Apelu oraz jego poparcie.

https://www.petycjeonline.com/poparcie_dla_dyrektywy_pe_w_sprawie_prawa_autorskiego_na_jednolitym_rynku_cyfrowym

 

Treść apelu w formacie pdf dostępna: tutaj