Sekcja Dystrybucji Treści ukonstytuowana

Na zebraniu założycielskim Sekcji Dystrybucji Treści, zwołanym przez Prezesa PIK w dniu 22.09.br. zostały wybrane władze Sekcji: p. Jan Lus (Dom Księgarski MJL) został Przewodniczącym SDT, pozostali Członkowie Prezydium to: p. Danuta Górnicka (Virtualo). p. Agnieszka Kowalik-Urbaez (Claroscuro), p. Jerzy Majewski (AZYMUT). Na zebraniu przyjęto regulamin Sekcji. Do Sekcji Dystrybucji Treści przystąpiło 14 podmiotów - Członków PIK.  Głównym przedmiotem działan Sekcji będzie praca nad doskonaleniem rynku dystrybucji książki w Polsce.