(TISP) Pogłębiona analiza wyników ankiety nt. badań i innowacyjności w branży wydawniczej

W zeszłym roku w ramach projektu TISP, wśród europejskich wydawców książek z 18 krajów została przeprowadzona ankieta, która miała pokazać, jakie potrzeby względem rozwoju, badań i innowacyjności mają wydawcy.

Publikowaliśmy już pierwsze wyniki badania, a teraz polecamy lekturę obszernego opracowania autorstwa Christopha Bläsi i Piero Attanasio. W analizie podkreślono, jak potrzeba innowacji widoczna jest w całym łańcuchu wartości: w procesie produkcyjnym, w tworzeniu nowych produktów i usług, w dystrybucji i marketingu. Wnioski płynące z ankiety zostały zestawione z priorytetami programu Horyzont2020.

Link do artykułu:

http://www.smartbook-tisp.eu/resources/research-innovation-needs-european-publishers