Raport końcowy projektu "Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce"

Po dwóch latach intensywnych prac nad badaniem PIK "Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce" dofinansowanego przez MKiDN, przedstawiamy raport końcowy, w którym zebrane zostały wyniki wszystkich etapów projektu. Jesteśmy przekonani, że bogaty materiał zawarty w raporcie będzie przyczynkiem do dyskusji na temat kondycji czytelnictwa i kierunków, w jakim zmierza ta sfera życia kulturalnego Polaków. Zachęcamy do lektury.

Głównymi partnerami w projekcie byli Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.


Do pobrania:

Raport PIK z projektu badawczego Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2013-2014