Już w 2015 r. po raz trzeci polski autor zdobędzie Nagrodę!

Już w kwietniu 2015 roku poznamy polskiego laureata Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Zostanie on wyłoniony w efekcie trwających prac Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele środowisk pisarzy, księgarzy, wydawców i dziennikarzy. Są to: Jakub Bułat (księgarnio-kawiarnia Tarabuk), prof. Anna Nasiłowska (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), Michał Nogaś (Program III PR) oraz Małgorzata Skowrońska (Polska Izba Książki) – przewodnicząca Jury.

Nagroda Literacka Unii Europejskiej, wspierana przez Komisję Europejską, ma na celu wyróżnienie i promowanie wschodzących talentów, autorów mających w swoim dorobku 2-4 publikacje (beletrystyka). Organizatorem Nagrody jest konsorcjum utworzone przez europejskie stowarzyszenia wydawców, księgarzy i pisarzy. W 2015 roku Polska będzie jednym z 12 krajów, których autor zdobędzie Nagrodę.

Laureaci Nagrody w 2015 roku zostaną ogłoszeni w kwietniu podczas Targów Książki w Londynie, natomiast uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu w Brukseli z udziałem osobistości ze świata kultury i polityki.

Laureaci otrzymują nagrodę finansową oraz są promowani na Targach Książki we Frankfurcie, Targach Książki w Londynie oraz na festiwalu Passa Porta w Brukseli. Mają dzięki temu niepowtarzalną okazję do przedstawienia swojej twórczości na arenie międzynarodowej. Wyróżnieni autorzy (bądź ich wydawcy) mają ponadto pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie na tłumaczenia ze środków unijnych.