(TISP) Jak rozwijać współpracę sektorów wydawniczego i gier?

Zapraszamy do lektury obszernego artykułu na stronie Smart Book. Tym razem przeczytamy o współpracy między sektorem wydawniczym a sektorem gier, jakie są bieżące potrzeby na tym polu i jakie mogą być efekty tej współpracy.

Zagadnienie opisano na przykładzie sieci Jam Today stworzonej przez HKU University of the Arts Utrecht, która poszukuje takich reguł tworzenia gier do celów edukacyjnych, które pomogą stworzyć jak najlepsze treści i otoczenie sprzyjające ich przyswajaniu.

Artykuł dostępny jest pod poniższym linkiem:
http://www.smartbook-tisp.eu/resources/the-next-game