PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Newsletter PIK 10.2014

Strona Jubileuszu: www.sbp.pl/650

Warszawa, 28.05.2014 r.

 

Newsletter PIK 10.2014

 

Bieżące informacje dla członków Polskiej Izby Książki

Prosimy o przekazanie wszystkim, których informacje mogą dotyczyć

 

1. Oddalone powództwo portalu chomikuj.pl przeciw PIK

W dniu 23 maja 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok oddalający powództwo o naruszenie dóbr osobistych kolejnych administratorów portalu chomikuj.pl, tj. FS File Solutions i Piotra Truszkowskiego przez Polską Izbę Książki. Sąd Apelacyjny uznał, że zamieszczenie w komunikacie na stronie internetowej Izby informacji dotyczącej pozwu grupowego, stwierdzającej, że chomikuj.pl stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego nie narusza dóbr osobistych administratorów tego portalu. Przedstawiając ustnie motywy rozstrzygnięcia wyjaśnił, że złożenie pozwu mieści się w zakresie uprawnień każdego podmiotu, a kwestionowana wypowiedź wyjaśnia przyczyny, dla których pozew grupowy miał być złożony. Sąd zwrócił uwagę na odrębność dóbr osobistych administratora od opinii o portalu internetowym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie ulega wątpliwości, że na chomikuj.pl dostępne są nielegalne kopie utworów. Fakt ten przyznawał również FS File Solutions w toku postępowania. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia Sądu Okręgowego, że serwis chomikuj.pl stosuje system zachęt do zamieszczania na kontach „chomików” popularnych plików, które chętnie pobierane są przez innych użytkowników, a także dostarcza narzędzi umożliwiających szybkie kopiowanie plików i pobiera opłaty.

Informacja prasowa TUTAJ.

 

2. Nowi członkowie Rady PIK, sprawozdanie za rok 2013 oraz sprzeciw wobec działań rządu

21 maja podczas Walnego Zgromadzenia (WZ) członków PIK dokonano wyborów uzupełniających do Rady Izby. W jej skład weszli:

  • Marcin Garliński, prezes Wydawnictwa MUZA S.A.
  • Paweł Książkiewicz, prezes Wydawnictwa Czarna Owca Sp. z o. o.
  • Adam Radzikowski, prezes Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S.A.
  • Małgorzata Skowrońska, dyrektor wydawniczy Agora S.A.

Całej Radzie życzymy przynoszącego satysfakcję i sukcesy partnerskiego działania w ramach prac Rady.

Podczas WZ prezes Włodzimierz Albin przedstawił sprawozdanie z realizacji działań w roku 2013, obejmujące realizację zadań w obszarze legislacyjnym, badawczym, szkoleniowym oraz projektów promujących czytelnictwo i rynek książki. Prezes PIK podkreślił szeroki zasięg i wagę działań Izby w kontekście toczących się radykalnych przemian cywilizacyjnych i związane z tym koszty oraz wyzwania na rok 2014. Wśród poruszonych kwestii znalazły się również działalność czterech Sekcji PIK oraz aktywność firm zrzeszonych w Izbie. Szczegółowe sprawozdanie, zawierające koszty finansowe poszczególnych projektów i zadań dostępne jest nas stronie www.pik.org.pl w dziale Walne Zgromadzenia.

Na wniosek Bogdana Szymanika, prezesa Wydawnictwa Bosz, Walne Zgromadzenie upoważniło Radę do podjęcia w imieniu członków PIK uchwały potępiającej działania rządu, który przejmuje rolę podmiotów gospodarczych działających na rynku książki. Polska Izba Książki sprzeciwia się sytuacji, w której rząd swoimi działaniami destabilizuje gospodarkę wolnorynkową, doprowadzając tym samym m.in. do zwolnień grupowych. Treść uchwały zostanie przedstawiona po nadaniu jej ostatecznego brzmienia.

 

3. Transfer wiedzy i spór o EO – cztery panele dyskusyjne PIK na WTK

Z niemałym sukcesem udało nam się zorganizować aż cztery spotkania podczas WTK, które ku naszemu zadowoleniu cieszyły się zainteresowaniem nie tylko w środowisku branżowym, ale również wśród samych czytelników.

Wciąż bardzo gorącym tematem jest projekt PIK dotyczący Ustawy o jednolitej cenie książki. Na spotkaniu 22 maja poświęconemu temu zagadnieniu odnotowaliśmy największą frekwencję. Po prezentacji Grzegorza Boguty z GAB Media, który przedstawił stan prac nad projektem ustawy, głos zabrał gość specjalny, Michał Boni, były minister administracji i cyfryzacji. W swoim wystąpieniu zdecydowanie poparł działania Izby, wskazując między innymi na duże znaczenie księgarń w życiu społeczno-kulturalnym. Na spotkaniu panowała zgodność w sprawie wprowadzenia ustawy i postulowano jej rozszerzenia na formy cyfrowe analogicznie do Francji i Niemiec. Interesująca była informacja Michała Boniego na temat starań ponownego wprowadzenia ustawy o jednolitej cenie w Wielkiej Brytanii.

Kolejne spotkanie związane było z projektem badawczym PIK. Zespół badawczy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI) zaprezentował wyniki badania jakościowego. Analizowano kiedy i jak czytają Polacy, po jakie teksty najchętniej sięgają i co jest ich motywacją. Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać ciekawej relacji z badania etnograficznego prowadzonego przez OPI. W drugiej części spotkania Grzegorz Boguta z GAB Media dał wprowadzenie do dyskusji, jak dopasować modele biznesowe do aktualnych form i praktyk czytelniczych, zachęcając zebranych do włączenia się w dyskusję panelową w internecie. Osoby chcące wziąć w niej udział proszone są o kontakt z Biurem PIK – biuro@pik.org.pl.

Drugiego dnia Targów odbyły się dwa spotkania, których byliśmy współorganizatorem.

Pierwsze z nich, współorganizowane przez Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, poświęcone było nowelizacji Rozporządzenia dotyczącego obowiązkowego egzemplarza bibliotecznego. O pracy nad redukcją liczby EO z 17 do 5 poinformowała pani dyrektor Anna Duńczyk-Szulc z Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN. Oczekiwany przez wydawców od lat projekt rządu zostanie w najbliższym czasie podany do szerokich konsultacji społecznych i środowiskowych. Projekt wzbudza protest bibliotekarzy, dla których egzemplarz obowiązkowy był w dużej mierze instrumentem uzupełniania księgozbiorów. Gorącą dyskusję zakończono konkluzją, żeby całe środowisko książki walczyło o większe nakłady na zakupy dla bibliotek.

Po raz kolejny Frankfurckie Targi Książki oraz PIK zorganizowały panel kontynuujący tematykę cyfrowych wyzwań dla rynku książki. Jonathan Beck, dyrektor programowy jednego z najstarszych i największych niemieckich wydawnictw, zaprezentował, w jaki sposób radzi sobie w czasie nieustannych zmian na rynku książki. Niemiecka perspektywa różni się od polskiej, co tym bardziej było ciekawe zarówno dla pozostałych panelistów, jak i zgromadzonych gości. Z dużym zainteresowaniem zebranych oraz zagranicznych gości spotkała się prezentacja Piotra Kubiszewskiego o wnioskach dla branży wydawniczej płynących z zebranych przez niego danych na temat rynku e-publikacji i nowych formatów cyfrowych. Ożywiona dyskusja z Sonią Dragą i Marcinem Beme oraz publicznością przedłużyła spotkanie o pół godziny.

Prezentacje i raporty przedstawione na naszych spotkaniach znajdą się w najbliższym czasie na stronie internetowej www.pik.org.pl – zachęcamy do uważnego śledzenia aktualności.

 

4. Ankiety badawcze PIK na WTK

W czasie Warszawskich Targów Książki w ramach projektu badawczego „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce” na zlecenie PIK zostało przeprowadzone badanie opinii czytelników. Firmie realizującej badanie udało się dotrzeć do 518 respondentów. Wyniki wejdą w skład raportu końcowego, który przedstawimy w październiku tego roku.

 

5. Smart Book zapełniają nowe treści

Na stronie projektu unijnego Technology and Innovation for Smart Publishing (TISP) pojawił się nowy obszerny artykuł Contents and containers – making copyright licensing simpler, w którym Richard Cooper podkreśla nierozerwalność między własnością intelektualną a jej nośnikami. Dowodzi on, że problem piractwa w dużej mierze wynika z faktu, iż prawo autorskie nie nadąża za stale ewoluującymi technologiami rozpowszechniania danych, np. za pośrednictwem portali społecznościowych. Autor proponuje trzy rozwiązania, które pomogłyby indywidualnym użytkownikom internetu w określeniu, które utwory i pod jakimi warunkami można rozpowszechniać. Zachęca też do współpracy środowisk autorów z przemysłem technologii informacyjnych w celu stworzenia aktualnego i spójnego prawa oraz technologii wspierających jego egzekwowanie.

Artykuł dostępny jest na www.smartbook-tisp.eu.

 

6. Inauguracja akcji Kultura na Widoku

W czwartek 29 maja o godz. 10:30 w Kinie Kultura w Warszawie odbędzie się uroczysta inauguracja akcji Kultura na Widoku promującej udostępnianie książek w przestrzeni publicznej. W projekcie Legalnej Kultury biorą również udział nasi Członkowie – gratulujemy! Polska Izba Książki jest partnerem projektu.

 

7. Władze Stowarzyszenia Kreatywna Polska (SKP)

26 maja odbyło się Walne Zgromadzenie SKP, na którym dokonano wyboru władz Stowarzyszenia. W skład zarządu wszedł Włodzimierz Albin. Prezesem SKP został Jerzy Koronowicz ze Związku Kompozytorów Polskich.

 

Biuro PIK


Do pobrania:

Newsletter PIK 10.2014

Kultura na Widoku, konferencja

Kultura na Widoku, prezentacja

Światowe Dni Bajki, plakat

 

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej