Konferencja PIK oraz IK: „Co państwa muszą robić, by wspierać czytelnictwo i rynek wydawniczy? Francja, Niemcy, Polska: o pozytywnych skutkach regulacji rynku książki oraz o dążeniach do ich wprowadzenia w Polsce”

17 marca br. w Warszawie odbędzie się konferencja Polskiej Izby Książki oraz Instytutu Książki pt.: „Co państwa muszą robić, by wspierać czytelnictwo i rynek wydawniczy? Francja, Niemcy, Polska: o pozytywnych skutkach regulacji rynku książki oraz o dążeniach do ich wprowadzenia w Polsce”. Konferencję otworzy Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki, a poprowadzi ją Piotr Dobrołęcki, członek Rady Polskiej Izby Książki.

 

W pogramie spotkania:                                                                                                          

"Czy odgórne regulacje psują wolny rynek?" Włodzimierz Albin, prezes Polskiej Izby Książki

"Francuski rynek książki: Jak ustawa Langa pomogła w rozwoju czytelnictwa i rynku księgarskiego. Prezentacja pozytywnych skutków regulacji rynku książki we Francji" Nicolas Georges, dyrektor Departamentu Książki Ministerstwa Kultury Francji

"Aktualne zmiany na rynku książki w Niemczech – renesans indywidulanych, lokalnych księgarń i jego związek z ustawą o jednolitej cenie książki" Dieter Wallenfels, radca prawny, powiernik wydawców ds. ustawy o książce, Boersenverein des Deutschen Buchhandels

"Stan czytelnictwa i kondycja branży wydawniczej w Polsce a dążenia Polskiej Izby Książki do wdrożenia ustawowej regulacji rynku książki" Grzegorz Boguta, GAB Media, koordynator projektu PIK

 

Partnerzy: Ministerstwo Kultury we Francji, Instytut francuski w Polsce, Börsenverein des Deutschen Buchhandels.