„Na ratunek książkom! Projekt ustawy o jednolitej cenie książek” - materiały po konferencji 20.02.2014 r.

20 lutego br. podczas konferencji prasowej zaprezentowaliśmy główne założenia projektu Ustawy o jednolitej cenie książki, który eksperci PIK przygotowali w oparciu o doświadczenia krajów członkowskich UE. Na pytania zebranych odpowiadali Włodzimierz Albin (prezes Polskiej Izby Książki), Bogdan Szymanik (wydawca, właściciel Wydawnictwa Bosz, księgarz) oraz mec. Maciej Ślusarek (autor projektu ustawy z Kancelarii LSW).

Ustawa o jednolitej cenie książki ma za przedmiot regulację rynku wydawniczego i dystrybucji książek w Polsce – celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji siostrzanej do funkcjonujących w innych Państwach Europy, a umożliwiających wydawcy i importerowi książek ustalenie, na określony ustawą czas, jednolitej ceny książek, obowiązującej wszystkich sprzedawców końcowych – księgarzy, księgarnie sieciowe, sklepy wielobranżowe, kioski itp. (patrz: Uzasadnienie do projektu ustawy)

Projekt ustawy oraz oraz powiązane z nim obszerne materiały znajdą Państwo do pobrania poniżej.


Do pobrania:

Prezentacja PIK, konferencja 20.02.2014

Projekt Ustawy o jednolitej cenie książki, 18.02.2014

Uzasadnienie do projektu Ustawy

Opinia o zgodności projektu Ustawy z UE

Opinia o zgodności projektu Ustawy z prawem konstytucyjnym RP

Lang - ustawa o jendolitej cenie, Biblioteka Analiz

Lang - skutki ekonomiczne regulacji rynku książki, CASE Doradcy