Nowe szanse na unijne dofinansowania dla sektora wydawniczego i nowych technologii

W ostatnim czasie pojawiło się kilka ciekawych programów unijnych, które mogą być interesujące dla firm z sektora wydawniczego i nowych technologii.

Pierwszy z programów jest Horizon2020, który wychodzi naprzeciw potrzebom małych i średnich odbiorców w zakresie badań i innowacji. Horizon2020 ma na celu wspieranie niewielkich projektów skupionych przede wszystkim na innowacyjnych rozwiązaniach. Program będzie wspierać pomysły mające praktyczne znaczenie dla firm i dla kształtowania rynku.

Drugim programem jest Creative Europe, którego celem jest stymulowanie wymiany kulturowej wśród ekspertów oraz transgranicznego obiegu wytworów kultury. Program wspiera konkurencyjność sektora poprzez szkolenia oraz zachęcanie do wymiany wiedzy.

Kolejny program to Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME). Jego głównym założeniem jest ułatwienie dostępu to kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wzmacniając tym samym dostęp do rynku wewnątrz i na zewnątrz Europy oraz tworząc przyjazne środowisko pracy.

Komisja Europejska jako pierwszy termin składania wniosków wyznaczyła wiosnę 2014 r. Wszystkie programy unijne dzięki ujednoliconemu zbiorowi przepisów gwarantują uproszczony proces składania aplikacji.